Jämföra huslån

Jämför bolån

Ifall man vill låna pengar till sin bostad är det viktigt att man kan en del om bolån, för ett bostadslån kommer verkligen att påverka din privatekonomi. När du står inför beslutet att köpa en bostad, är valet av bolån en av de mest avgörande aspekterna att överväga. Bolånet kan påverka din privatekonomi under flera år framöver, och valet av bank och ränta kan göra stor skillnad i din plånbok. Tänk också på vem som ska stå för lånet – du eller din partner?

Det är inte ovanligt att en av parterna i ett förhållande har en bättre kreditvärdighet än den andra, vilket kan leda till skillnader i de lån som erbjuds. Oavsett om det är du eller din partner som har den bättre kreditvärdigheten är det viktigt att båda granskas separat när det gäller lånemöjligheter. Ibland kan det vara bättre att ta ett lån gemensamt istället.

Skillnader i lånemöjligheter

 • Kreditvärdighet: Historiken av tidigare lån, betalningsanmärkningar och stabil inkomst spelar en stor roll i hur bankerna ser på dig som låntagare.
 • Inkomst: Om den ena parten har en högre inkomst kan det påverka hur mycket ni kan låna och till vilken ränta.
 • Skuldkvot: En persons totala skuldbelopp i förhållande till deras inkomst kan också spela en roll.

Jämför villkor och räntor

Det kan vara lockande att bara gå till din nuvarande bank när du vill ta ett bolån, men det är viktigt att jämföra olika långivare. Varje bank har sina egna ränteerbjudanden, och små skillnader i ränta kan ackumuleras över tid till stora belopp. Använd online-verktyg och jämförelsetjänster för att hitta bästa banken för bolån precis som vid ett lånbyte. Dessa tjänster samlar ofta in uppgifter från flera långivare och presenterar dem på ett överskådligt sätt. Kom ihåg att det ofta finns utrymme för förhandling när det gäller räntor.

Om du har en god kreditvärdighet kan du ha en stark position att förhandla om bättre villkor. Innan du bestämmer dig för ett lån, se till att undersöka långivaren noggrant. Läs recensioner, kolla in villkoren och var uppmärksam på eventuella dolda avgifter eller kostnader. Att hitta rätt bolån för din situation kan kräva en del efterforskningar, men den tid och ansträngning du lägger ner kan betala sig i tusentals kronor över tid.

Kreditkontroll vid låneansökan

För en långivare är det avgörande att minimera risken för icke-betalning av låntagare. För att göra detta genomförs ofta en kreditkontroll, vilket är en analys av en individs eller ett företags finansiella historik och nuvarande ekonomiska status.

Varför görs en kreditkontroll?

 • Riskbedömning: Genom att analysera din ekonomiska historia kan långivare bedöma risken för att du inte kommer att kunna betala tillbaka lånet.
 • Räntesättning: Utifrån din kreditvärdighet kan långivaren sätta en räntesats som motsvarar den risk de tar. De med högre kreditrisk kan erbjudas lån med högre ränta.
 • Lånebelopp: Din kreditrapport kan påverka hur mycket du får låna. Låntagare med stark kreditvärdighet kan kvalificera sig för större lån.

Vad tittar långivare på under en kreditkontroll?

 • Betalningshistorik: Har du tidigare missat betalningar, fått betalningsanmärkningar eller kanske rent av hamnat hos Kronofogden? Dessa faktorer kan påverka din kreditvärdighet negativt.
 • Skuldkvot: Detta är förhållandet mellan hur mycket skuld du har och din totala inkomst. En hög skuldkvot kan indikera att du redan är högt belånad.
 • Längden på din kredithistorik: Hur länge du har haft kredit (t.ex. kreditkort, andra lån) kan också påverka din kreditvärdighet. En längre historik kan vara fördelaktig, förutsatt att den är positiv.
 • Fastighetens värde: För bolån är det också viktigt att värdera fastigheten i fråga. Detta säkerställer att långivaren inte lånar ut mer pengar än vad fastigheten är värd.
 • Dina inkomster: Dina inkomster (både bruttoinkomst och skattefria inkomster) hjälper långivaren att avgöra din förmåga att betala tillbaka lånet.
 • Fastighetens plats: Fastighetens geografiska plats, t.ex. vilken kommun den ligger i, kan också påverka beslutet. Vissa områden kan ses som mer eller mindre riskfyllda baserat på ekonomiska trender i det specifika området.

När du ansöker om ett lån, speciellt ett bolån, är kreditkontrollen en kritisk del av beslutsprocessen för långivaren. Den ger en övergripande bild av din ekonomiska hälsohistoria och nuvarande status. Genom att förstå vikten av denna process och förbereda sig väl (t.ex. genom att betala räkningar i tid och minska skulder) kan låntagare öka sina chanser att få godkänt lånet till en förmånlig ränta.

Vad är ett lånelöfte?

Ett lånelöfte är ett förhandsbesked från en bank eller annan finansiell institution om hur mycket de är villiga att låna ut till en potentiell låntagare. Detta ges vanligtvis till de som funderar på att köpa en bostad och vill ha en uppfattning om hur mycket de kan få låna innan de aktivt börjar leta efter en lämplig bostad.

Varför är lånelöftet viktigt?

 • Tydlighet: Ett lånelöfte ger klarhet åt köparen om den prisnivå de bör titta på när de letar efter en bostad. Det ger en ram för budgeten och försäkrar att man inte letar efter bostäder som är utanför ens ekonomiska räckvidd.
 • Styrkeposition vid förhandlingar: När en säljare vet att en potentiell köpare redan har ett lånelöfte, kan detta öka köparens förhandlingsstyrka. Det signalerar till säljaren att köparen är seriös och att finansieringen redan är på plats, vilket kan snabba på försäljningsprocessen.
 • Tidsbesparing: Att ha ett lånelöfte kan också spara tid eftersom du kan fokusera din bostadssökning inom det prissegment som matchar det belopp du kan låna.

Hur får man ett lånelöfte?

 • Ansökan: För att få ett lånelöfte behöver man vanligtvis göra en ansökan hos en bank eller långivare. Denna ansökan brukar inkludera detaljer om ens ekonomi, t.ex. inkomst, skulder och eventuella andra lån.
 • Kreditkontroll: Banken eller långivaren kommer sedan att genomföra en kreditkontroll för att avgöra ens kreditvärdighet. Detta innebär att de tittar på ens tidigare betalningshistorik, nuvarande skulder och hur bra man har varit på att hantera sina finanser.
 • Beslut: Baserat på den information som har lämnats in och resultatet av kreditkontrollen, kommer banken eller långivaren att fatta ett beslut om hur mycket de är villiga att låna ut och ge ett lånelöfte därefter.

Vad bör man tänka på?

 • Giltighetstid: Ett lånelöfte har oftast en begränsad giltighetstid, vilket betyder att man bör hitta och köpa en bostad inom denna tid. Om man inte gör det kan man behöva ansöka om ett nytt lånelöfte.
 • Förändrade förhållanden: Om ens ekonomiska förhållanden förändras drastiskt efter att man har fått ett lånelöfte (t.ex. jobbförlust eller stora oförväntade utgifter), bör man kontakta sin bank eller långivare. Dessa förändringar kan påverka ens förmåga att få det faktiska lånet när det är dags att göra köpet.

Ett lånelöfte är en värdefull resurs för potentiella bostadsköpare eftersom det ger en uppfattning om hur mycket de kan få låna. Det förenklar bostadssökningsprocessen, ger tydlighet kring budgeten och kan stärka köparens position vid förhandlingar. Som alltid när det gäller finansiella beslut är det viktigt att noggrant granska detaljerna och förstå alla villkor innan man går vidare.

Vad är ett pantbrev?

Ett pantbrev är ett skriftligt bevis på en fastighetsägares skuld som är säkrad genom ett särskilt objekt, oftast den bostad eller mark som personen äger. Med andra ord är det ett dokument som bevisar att en del av fastigheten kan säljas av långivaren för att täcka skulden om låntagaren inte kan återbetala lånet.

Funktion och syfte

När man tar ett bolån vill banken eller den finansiella institutionen ha någon form av säkerhet för lånet. Genom att utfärda ett pantbrev skapas en rättslig grund för banken att ha första rätt att ta ut sina pengar om fastigheten skulle säljas, innan andra fordringsägare. Denna process ger långivaren en högre grad av trygghet och försäkring om att de kommer kunna återfå sina pengar.

Det finns två huvudtyper av pantbrev i Sverige:

 • Traditionellt pantbrev: Detta är ett fysiskt dokument och var den tidigare standarden. Det fysiska pantbrevet förvaras oftast av låntagaren, men måste presenteras vid överlåtelse av skulden.
 • Digitalt pantbrev: Moderniseringen av den svenska fastighetsmarknaden har medfört införandet av elektroniska pantbrev. Detta system minimerar risker för förlorade eller förstörda fysiska dokument och underlättar transaktionen och överföringen av fastighetslån.

Kostnader

För att utfärda ett nytt pantbrev tillkommer en avgift. Denna avgift är en viss procentandel av pantbrevets värde och betalas till Lantmäteriet. Avgiften är en engångskostnad, men om storleken på lånet ändras, till exempel vid en tilläggsbelåning, kan det behövas ytterligare pantbrev vilket kan medföra ytterligare kostnader.

Pantbrev är en central del av bolånesystemet i Sverige och erbjuder en balans mellan låntagarens och långivarens intressen. För låntagaren innebär det en möjlighet att säkra finansiering för att köpa en bostad, medan det för långivaren erbjuder en form av skydd mot potentiell insolvens hos låntagaren. Det är avgörande att förstå detta system och dess innebörd, särskilt om man överväger att köpa en fastighet och behöver låna pengar för att göra det.

Bolån för dig som är speciell

Varför traditionella bankerna kan vara tveksamma

Först och främst är det viktigt att förstå varför traditionella bankinstitutioner kan vara tveksamma till att bevilja bolån till dem som inte passar in i den ”typiska” låntagarmallen. Banker arbetar med riskminimering. Om en låntagare har betalningsanmärkningar, kan det signalera en tidigare svårighet att sköta ekonomiska åtaganden. För företagare kan inkomsten variera från månad till månad, vilket kan göra det svårt för banken att bedöma låntagarens långsiktiga betalningsförmåga. Har du flera lån redan kan det vara svårt att ta ytterligare ett lån. Det kan löna sig att samla alla lånen i ett större samlingslån, eller omstartslån som det också kallas, i så fall innan du ansöker om ett bolån. Tänk på att jämföra lån noga via låneförmedlare och välja bästa omstartslånet för att få så låga kostnader som möjligt. På så sätt kan du få råd även till ett bolån.

Alternativa utlåningsinstitut

Tack vare en mångfald av finansiella aktörer på marknaden finns det institutioner som är villiga att bevilja bolån även till dem som inte passar in i den traditionella mallen:

 • Nischbanker: Dessa banker har ofta specialiserat sig på specifika segment av marknaden. De kan ha mer flexibla kriterier och en djupare förståelse för till exempel företagares ekonomiska situation.
 • Peer-to-peer låneplattformar: Detta är online-plattformar där enskilda långivare och låntagare kan mötas. De kan erbjuda mer skräddarsydda lånemöjligheter baserade på individuell bedömning snarare än strikta institutionella kriterier.
 • Mikrofinansinstitut: Dessa institutioner är ofta inriktade på att ge små lån till dem som kanske inte har traditionell kreditvärdighet. Även om de kanske inte alltid erbjuder bolån, kan de ge vägledning eller referenser till andra resurser.

Vad man bör tänka på

Om du överväger att ta ett bolån från ett alternativt utlåningsinstitut, är det viktigt att noggrant granska villkoren. Räntenivåerna kan vara högre hos dessa institutioner eftersom de tar en större risk. Det är också viktigt att göra sin egen due diligence – undersök långivarens rykte, läs recensioner och prata med tidigare kunder om möjligt. Även om det kan vara utmanande att få ett traditionellt bolån om du har en ovanlig ekonomisk bakgrund, finns det fortfarande många alternativa möjligheter tillgängliga.

Bolån med rörlig eller fast ränta?

Grundläggande begrepp

 • Bottenlån: Det största lånet man tar när man köper en fastighet, oftast upp till 80 procent av fastighetens marknadsvärde.
 • Topplån: Det lån man tar utöver bottenlånet, oftast för den återstående procenten upp till köpeskillingen.

Rörlig ränta:

Rörlig ränta, ofta kallad flexibel eller variabel ränta, är en ränta som kan förändras över tid. Den är oftast kopplad till marknadsräntan eller någon annan referensränta.

Fördelar med rörlig ränta

 • Potentiellt lägre ränta: I perioder med låga marknadsräntor kan rörlig ränta ofta vara lägre än fast ränta.
 • Flexibilitet: Om marknadsräntorna sjunker kan du dra nytta av dessa sänkningar snabbt.

Nackdelar med rörlig ränta:

 • Oförutsägbarhet: Din månadskostnad kan variera beroende på ränteförändringar, vilket kan göra budgetering svårare.
 • Risk för högre ränta: Om marknadsräntorna stiger kan ditt lån bli dyrare.

Fast ränta:

Fast ränta innebär att räntan på ditt lån är låst och oförändrad under en bestämd period, oftast mellan 1 till 10 år.

Fördelar med fast ränta:

 • Förutsägbarhet: Ditt låns ränta och därmed månadskostnaden förblir densamma under hela den fastställda perioden. Detta underlättar budgetering.
 • Skydd mot räntehöjningar: Om marknadsräntorna stiger påverkas inte din fast ränta.

Nackdelar med fast ränta:

 • Missar potentiella räntesänkningar: Om marknadsräntorna sjunker, drar du inte nytta av dessa sänkningar.
 • Bindningstid: Om du vill bryta ditt fasta ränta-avtal tidigt kan det medföra kostnader.

Kombinera rörlig och fast ränta

Det är möjligt för låntagare att kombinera båda räntetyperna. Man kan exempelvis ha en rörlig ränta på sitt bottenlån och en fast ränta på sitt topplån, eller vice versa. Detta ger en balans mellan flexibilitet och förutsägbarhet.

Att byta från fast till rörlig ränta

Många banker tillåter byte mellan räntetyper, men det kan finnas villkor kopplade till detta. Till exempel kan det krävas skriftlig förfrågan eller det kan medföra avgifter. Valet mellan rörlig och fast ränta beror på individens risktolerans, ekonomiska situation och framtida förväntningar om ränteutvecklingen. Vissa föredrar stabiliteten av en fast ränta, medan andra är villiga att ta risken av en rörlig ränta för potentialen av lägre totala räntekostnader. Oavsett val bör beslutet fattas efter noggrant övervägande och eventuellt rådgivning från en ekonomisk rådgivare.

När det kommer till bolån, skall man välja en fast eller rörlig ränta?

När man överväger att ta ett bolån står man inför valet att bestämma sig för antingen en rörlig eller fast ränta. Ofta kan man höra banktjänstemän rekommendera rörlig ränta på grund av dess potentiella fördelar på lång sikt. Låt oss dyka djupare in i detta för att förstå varför detta råd ges och jämföra det med stabiliteten som en fast ränta erbjuder.

Rörlig ränta – Varför rekommenderas den?

 • Historisk fördel: Historiskt sett har rörlig ränta ofta varit lägre än fast ränta över längre perioder. Därför kan låntagare som väljer rörlig ränta potentiellt betala mindre i räntekostnader över tid.
 • Flexibilitet: Rörlig ränta kan justeras beroende på marknadsförhållanden, vilket innebär att låntagare kan dra nytta av perioder med låga räntor.
 • Ingen bindningstid: Ofta finns det ingen bindningstid med rörlig ränta, vilket ger låntagare friheten att göra förändringar i sitt lån utan extra kostnader.

Fast ränta – Står för stabilitet

 • Förutsägbarhet: Den största fördelen med fast ränta är att den erbjuder förutsägbarhet. Låntagare vet exakt vad deras räntekostnad kommer att vara varje månad, vilket underlättar budgetering och ekonomisk planering.
 • Skydd mot räntehöjningar: Under en period med stigande räntor ger fast ränta låntagare trygghet genom att de är skyddade från dessa höjningar.

Men, som nämnts tidigare, finns det också nackdelar. Om marknadsräntan skulle sjunka under den fasta räntan betalar låntagaren i teorin ”överpris” för sitt lån under den perioden. Valet mellan rörlig och fast ränta är högst personligt och beror på låntagarens individuella ekonomiska situation, risktolerans och framtidsutsikter. Medan banktjänstemän kan ha sina rekommendationer baserade på historiska data och marknadsanalyser, måste låntagare själva väga dessa råd mot sina egna preferenser och ekonomiska mål.

Det som är viktigast är att låntagaren känner sig bekväm med sitt val, förstår de potentiella riskerna och fördelarna, och känner att de kan hantera sin ekonomi oavsett ränteförändringar. En fast ränta kan erbjuda den trygghet och förutsägbarhet som många människor värderar, medan andra kanske föredrar flexibiliteten och potentiella besparingarna med en rörlig ränta.

Annuitetslån – En närmare titt på strukturen av bostadslån

När man talar om bostadslån, så är det viktigt att förstå de olika sätten på vilka dessa lån kan struktureras. Ett bostadslån, eller bolån, är oftast strukturerat som ett annuitetslån. Ett annuitetslån är strukturerat så att låntagaren gör konstanta betalningar under hela låneperioden. Dessa betalningar fördelas över ränta och amortering, vilket innebär att en del av varje betalning går till att betala av lånet (amorteringen) och en annan del går till räntekostnaden.

Hur fungerar betalningsstrukturen?

 • Regelbundna betalningar: Låntagaren betalar ett fast belopp vid regelbundna intervall, vanligtvis varje månad.
 • Ränta och amortering: I början av låneperioden är räntedelen av betalningen större jämfört med amorteringsdelen. Detta beror på att räntan beräknas på det ursprungliga lånebeloppet, vilket är störst i början. Över tid minskar lånebeloppet tack vare de regelbundna amorteringarna, vilket resulterar i mindre räntekostnader och därmed större del av betalningen går till amortering.

Fördelar med annuitetslån

 • Förutsägbarhet: Eftersom betalningarna är konstanta vet låntagaren exakt hur mycket de behöver betala varje månad, vilket gör budgetering och ekonomisk planering lättare.
 • Konstant skuldminskning: Eftersom varje betalning innehåller en amorteringsdel minskar lånebeloppet ständigt, vilket ger låntagaren en känsla av framsteg.

Nackdelar med annuitetslån

 • Högre initial kostnad: Eftersom räntedelen är högre i början av låneperioden kan de initiala betalningarna uppfattas som höga, särskilt jämfört med andra låneformer.
 • Mindre flexibilitet: Vissa låntagare kan föredra en mer flexibel betalningsplan, där de kan betala mer eller mindre beroende på deras ekonomiska situation vid en given tidpunkt.

När man tar ett bostadslån strukturerat som ett annuitetslån är det viktigt att förstå både fördelarna och nackdelarna med denna typ av lån. Även om den konstanta betalningsstrukturen kan ge enkelhet och förutsägbarhet, bör låntagare också överväga sina personliga ekonomiska omständigheter och behov för att bestämma om detta är det bästa valet för dem. Med rätt forskning och förberedelse kan du hitta en lösning som passar dina unika behov och situation.

Skattereduktion bolån

Skattereduktion för bolån, ofta kallat ränteavdrag, är en skatteförmån som erbjuds låntagare för att minska den ekonomiska påverkan av räntekostnaderna för bolånet. Genom detta avdrag får låntagaren dra av en del av sina räntekostnader från den skatt de är skyldiga. I Sverige har man rätt att dra av 30% av räntekostnaderna för bolån från sin skatt. I praktiken betyder det att om räntekostnaden på ditt bolån under ett år uppgår till ett visst belopp, kan du minska din skattebörda med 30% av detta belopp.

Om man efter skatteavdraget skulle ha betalat för mycket skatt under året, kommer man att få en skatteåterbäring. Om man inte har betalat tillräckligt med skatt, minskas den kvarvarande skatten man ska betala med motsvarande skattereduktion.

Låt oss anta att du köper ett hus för 2 000 000 kr. Vi antar också att du tar ett bolån för hela köpesumman, dvs. 2 000 000 kr. Antag att räntan på ditt bolån är 2% per år. Detta innebär att dina räntekostnader för det första året kommer att vara:

2% av 2 000 000 kr = 40 000 kr

Nu kan du göra ränteavdrag på denna räntekostnad. Eftersom avdraget är 30% av räntekostnaden blir det:

30% av 40 000 kr = 12 000 kr

Denna summa, 12 000 kr, kommer antingen att minskas från den skatt du ska betala eller adderas till din skatteåterbäring.

Fördelen med skattereduktion för bolån är att det kan minska den ekonomiska bördan för hushåll, speciellt för dem som nyligen har gått in på bostadsmarknaden. Emellertid menar vissa att detta avdrag bidrar till att upprätthålla höga bostadspriser eftersom det kan uppmuntra folk att ta större lån. Skattereduktion för bolån kan vara en betydande fördel för låntagare. Men som med alla ekonomiska beslut är det viktigt att noggrant överväga din personliga ekonomiska situation och rådfråga experter när det behövs.

Det är alltid rekommenderat att rådfråga en ekonomisk rådgivare för att göra det bästa beslutet för din ekonomiska framtid. Var aktiv, jämför olika erbjudanden, och kom ihåg att ditt mål är att hitta den bästa möjliga dealen för just din ekonomiska situation.